It seems you are using an unsupported browser. Please update your browser to Chrome or Firefox for the complete NUK website experience.
Nuk kontakt

Skontaktuj się z nami

NUK czerpie swoją siłę z kontaktu z rodzicami. To dlatego zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie Wasze uwagi, pytania i problemy. Odpowiedzi na wiele swoich pytań znajdziecie w dziale Najczęstsze pytania.

Zachęcamy również, aby kontaktować się z nami bezpośrednio.

BABY LAND Dariusz Staniszewski
al. St. Zjednoczonych 67/D7
04-028 Warszawa
Biuro i hurtownia:
ul. Trakt Brzeski 87B
05-077 Warszawa-Wesoła
tel./faks: 22 773 36 76 (78, 79, 81)
www.babyland.com.pl

MAPA GmbH
Industriestraße 21-25
27404 Zeven
Niemcy
www.mapa.de
www.nuk.de