It seems you are using an unsupported browser. Please update your browser to Chrome or Firefox for the complete NUK website experience.

W zakresie produktów medycznych oraz szpitalnych MAPA gwarantuje najwyższe standardy produkcji i higieny. MAPA posiada certyfikat ISO 9001: 2008 oraz ISO 13485: 2003 + AC 2007 oraz spełnia Dyrektywę Unii Europejskiej 93/42/EEC dotyczącą Urządzeń Medycznych, aneks II, artykuł 3.

Wszystkie poniższe produkty zostały zgłoszone jako produkty medyczne w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Deklaracje zgodności z przepisami unijnymi dotyczącymi produktów medycznych udostępniane są na życzenie.

NUK posiada w asortymencie następujące produkty medyczne:
laktator elektryczny NUK Luna, laktator ręczny NUK Jolie, aspirator NUK, terapeutyczny smoczek treningowy (rozmiar S i L).

Ponadto produkty medyczne występują również w ramach produktów szpitalnych NUK MedicPro:
smoczek uspokajający dla dzieci przedwcześnie urodzonych oraz smoczek NUK do podawania kontrastu.

Dowiedz się więcej o produktach NUK MedicPro

Pobierz katalog NUK MedicPro

Dowiedz się więcej