It seems you are using an unsupported browser. Please update your browser to Chrome or Firefox for the complete NUK website experience.

Po raz pierwszy

Pierwszy ząbek, pierwsza kaszka, pierwszy krok - okres od 6 do 18 miesięcy jest pełen ekscytujących wydarzeń. Tutaj znajdziecie produkty NUK pomocne w czasie ząbkowania, nauki jedzenia i picia oraz inne przydatne w tym okresie.