Wygląda na to, że używasz przeglądarki, która nie jest wspomagana. Prosimy o zmianę przeglądarki na Chrome lub Firefox, aby w pełni korzystać ze strony NUK.

Dostawa krajowa

Za dostawę do Polska pobieramy zryczałtowaną opłatę w wysokości 24,90 PLN wraz z podatkiem VAT za jedno zamówienie pod jeden adres dostawy.

Obszar dostawy, warunki dostawy i klauzula dotycząca dostawy

  1. Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Polska.
  2. O ile oferta nie stanowi inaczej, termin dostawy w Polska wynosi od 3 do 5 dni roboczych.
  3. Jeśli nie wszystkie zamówione produkty są dostępne w magazynie, jesteśmy uprawnieni do częściowych dostaw na nasz koszt, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia klienta.
  4. Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się pomimo trzech prób dostawy, możemy odstąpić od umowy. Wszelkie płatności zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi.
  5. Jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny z powodu niedostarczenia go przez naszych dostawców nie z naszej winy, przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku natychmiast poinformujemy klienta o tym fakcie, a w razie potrzeby zaproponujemy mu dostawę porównywalnego produktu. Jeśli nie jest dostępny żaden porównywalny produkt lub klient nie chce otrzymać porównywalnego produktu, niezwłocznie zwrócimy klientowi wszelkie dokonane dotychczas wpłaty.

Zastrzeżenie tytułu własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu otrzymania pełnej zapłaty. 

Prosimy również o zapoznanie się z Ogólne Warunki.